Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Integraal: oppervlakte onder grafiek benaderen.

Om de oppervlakte onder de grafiek van op interval te benaderen, kan de ondersom of de bovensom gebruikt worden. Hieronder zie je in het groen de ondersom op interval als voor de benadering van de ondersom twee staafjes gebruikt worden, en in het blauw de bovensom. De echte oppervlakte zal tussen de bovensom en de ondersom liggen. Je kan de intervalgrenzen en aanpassen om de oppervlakte op een ander interval te benaderen. Je kan ook groter maken, dan wordt het interval in meer (even brede) staafjes verdeeld.