Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Schuifbeeld van een lijnstuk

1 Teken het schuifbeeld van [AB] door een verschuiving bepaald door de vector RS. Gebruik hiervoor de groene knop in de knoppenbalk. 2 Versleep A, B, R of S. 3 Vergelijk telkens de lengte van [AB] met de lengte van [A'B']. Wat stel je vast? Welke eigenschap(pen) ontdek je hier?