Propietat de reflexió de la paràbola

els raigs provinents del focus d'una paràbola es reflecteixen paral•lels al seu eix de simetria. Inversament, els raigs provinents d'una font llunyana i que són paral•lels a l'eix de simetria d'una paràbola, al reflectir-se es concentren en el focus
Desplaça el punt R damunt la paràbola • Com són els angles formats pel raig provinents del focus amb la tangent i el raig reflectits amb la tangent ? • En quins punts de la paràbola aquest angles són majors ? Quant valen? • En quins punts de la paràbola aquests angles són menors? • Fixa’t-hi que es compleix la propietat de reflexió que hem anomenat en el requadre