Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Simulering kaströrelse

Simuleringen visar en skytt som befinner sig i origo. Han siktar rakt mot ett föremål B. I samma ögonblick som han avfyrar sin projektil A ramlar föremålet B rakt ned. Undersök om han kommer träffa föremålet B. Du kan med glidarna variera utgångshastigheten hos projektilen v0 och tiden t från det att projektilen avfyras. Luftmotståndet försummas helt i simuleringen.