Edycja dźwięków - zmiany poziomu głośności

Audio

Nagranie dźwięku - zweryfikuj poprawność transkrypcji. Ćwiczenie: Pobierz plik ggb i jako tło wstaw urywek piosenki Space Oddity. Zastosuj dowolne "osłabienie" (ujemny znak wzmocnienia) dla kopii dźwięku i sprawdź równanie na zmianę poziomu natężenia dźwięku. W widoku Algebry programu Geogebra zmień wartość La i sprawdź %