Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Sestrojte graf funkce

Sestrojte graf funkce

Sestrojte graf funkce: Postup:
  1. Vyplňte tabulku (alespoň 2 body u lineární a 5 bodů u jiné funkce)
  2. Pomocí nástroje Toolbar Image vykresli graf lineární funkce, pomocí Toolbar Imagevykrasli graf ostatních funkcí

Sestrojte graf funkce

Sestrojte graf funkce: Postup:
  1. Vyplňte tabulku (alespoň 2 body u lineární a 5 bodů u jiné funkce)
  2. Pomocí nástroje Toolbar Image vykresli graf lineární funkce, pomocí Toolbar Imagevykrasli graf ostatních funkcí

Sestrojte graf funkce

Sestrojte graf funkce: Postup:
  1. Vyplňte tabulku (alespoň 2 body u lineární a 5 bodů u jiné funkce)
  2. Pomocí nástroje Toolbar Image vykresli graf lineární funkce, pomocí Toolbar Imagevykrasli graf ostatních funkcí