Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

CAS: oplossen van stelsels

CAS in Suite

Kies in het menu van Suite voor Schakel rekenmachine en selecteer de CAS app. Merk op:
  • De CAS-invoerregels zijn, in tegenstelling met CAS in Klassiek, niet genummerd
  • Je hoeft objecten niet te definiëren met een toewijzingsteken := maar je typt invoer op dezelfde manier als in de andere apps.
  • Definieer een eerste vergelijking als een tweede vergelijking als .
  • Typ als parameters van het commando Oplossen twee lijsten: een lijst met vergelijkingen en een lijst met onbekenden.
  • In het algebravenster lees je de exacte oplossing van het stelsel af. Met de blauwe knop kan je schakelen tussen de exacte oplossing en een decimale benadering.