EpiCicloide

 • El paràmetre a quin efecte té sobre el moviment?
 • Amb què estan relacionats els paràmetres a, b i d? Què modifiquen?
 • Fes un recull de les figures tancades que es puguin dibuixar i indica quina relació ha d'haver entre els paràmetres b i d? Per exemple, és possible fer que el punt descrigui
   - un cercle?   - I una el·lipse?   - una figura similar a la icona d'un cor?   - un trèbol?
 • Hi ha algun moviment que pugui ser descrit per algun d'aquestes figures (en el sentit que es fa o en el contrari?