Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

BP Vježbalica - koeficijent sličnosti

IZAZOV: Pokušaj osvojiti 100 bodova u 10 zadataka! Svaki točno riješen zadatak nosi 10 bodova, a krivo riješen oduzima 5 bodova. Nakon osvojenih 50 bodova ne možeš koristiti pomoć.