Vzdálenost bodu od roviny.

Téma:
Roviny
Sestrojte vzdálenost bodu A od roviny ρ.
Vzdálenost bodu A od roviny ρ je vzdálenost bodu od svého pravoúhlého průmětu do roviny. Pravoúhlý průmět bodu A do rovuny setrojíme tak, že bodem A vedeme kolmici k k rovině a určíme její průsečík R s rovinou ρ. Průsečík R sestrojíme pomocí nárysně krycí přímky r. Velikost úsečky AR je rovna vzdálenosti bodu A od roviny ρ. Skutečnou velikost úsečky AR zjistíme ve sklopení.