סכום זוויות במרובע

Author:
yotamsh42
נזכר כי במשולש - סכום הזוויות הוא 180 מעלות. ננסה לברר מה קורה במצולעים אחרים!

מלבן הוא מרובע שבו כל הזוויות הן זוויות ישרות.מהו סכום הזוויות במלבן?

מרובעים

מרובעים
לפניכם ארבעה מרובעים שונים: מעוין, ריבוע, טרפז, ומקבילית.

נסו לשער - האם סכום הזוויות זהה בכל המרובעים הללו?

Check all that apply

אם עניתן בשאלה הקודמת שסכום הזוויות בכל המרובעים הוא זהה, תוכלו להגיד מהו הסכום? אם עניתם שהסכום אינו זהה בהם או זהה באופן חלקי, נסו להסביר מדוע