Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Parametervgl van een rechte door een punt met gegeven richtingsvector

Het applet toont de rechte door een punt V met een gegeven richtingsvector R.
We noemen:         
x = r . a + xo 
y = r . b + yo
het stelsel parametervergelijkingen van een rechte met gegeven richting door een gegeven punt V = (xo, yo)  en R = (a, b) de richtingsvector van deze rechte.