B4. El comandament “Centroide”

Dibuixeu el punt central d’un polígon regular GeoGebra té mols comandaments, però pocs tenen una ferramenta per a utilitzar-los. Per això GeoGebra proporciona una zona d’escriptura anomenada "Entrada:". Una vegada heu escrit el comandament, heu de pressionar la tecla "Enter ↩". Quan escriviu les tres primeres lletres del comandament, GeoGebra proporciona una llista de noms per evitar errors d’escriptura. 1r. Escriviu les tres primeres lletres del comandament Q=Cen i al final del llistat observareu Centroide( <Polígon>). Cliqueu aquesta opció i a continuació escriviu el nom P entre els parèntesis, substituint l’expressió <Polígon>. El comandament quedarà de la forma Q=Centroide(P). Després pressioneu la tecla "Enter ↩" per a validar l’entrada. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.