Derivada direccional i pla tangent: exemple

(applet creada per Esther Barrabés)

Derivada direccional

El vector respecte al qual derivem canvia la direcció amb el paràmetre . En vermell, veiem la corba intersecció de la superfície amb el pla vertical en la direcció de (en blau clar). En blau, veiem la recta tangent al punt en la direcció de i pendent donada pel valor de la derivada direccional.

Pla tangent