Lösa ekvationer grafiskt

Författare/skapare:
Katarina Bengtsson, wimvanberlo
Område(n):
Algebra, Ekvationer
Ekvationer kan man lösa på olika sätt. Här kan du testa att lösa ekvationer grafiskt Den röda linjen visar ett uttryck ax+b, (till exempel ) Y-axeln visar värdet (d) av uttrycket för olika värden på x Den blå linjen anger värdet som uttrycket ska anta, i det här fallet 5, dvs HL i ekvationen 2x+3 = 5 Den gröna punkten (A) visar lösningen, vilket x-värde har punkten A