Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Ljusbrytning

Den här applet simulerar ljusbrytning mellan två olika medier. Det är värd att se vad händer när brytnings index i det första mediet är högre än den från det andra mediet (t.ex. 1,33=n1>n2=1,00): - om infallsvinkeln blir större än 48,7 grader då bryten strålen reflekteras totalt Du kan ändra brytnings index (för både n1 och n2), dessutom du kan röra infall strålen från noll til 90 grader vänsteråt.