Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

omgeschreven cirkel

Redenering:   - De hoekpunten A en C liggen op de cirkel. Ze liggen even ver van het te zoeken middelpunt M.     M ligt dus op de middelloodlijn van [AC].   - Hetzelfde geld voor de andere zijden van de driehoek.     M is dus het snijpunt van de middelloodlijnen.   - De straal is de afstand van M tot A, B, en C.   Constructie:   - Construeer de middelloodlijnen op twee zijden van de driehoek.   - Bepaal het snijpunt M.   - Construeer de cirkel met middelpunt M door de punten A, B en C.