Medianes d'un triangle

Medianes d'un triangle i baricentre

Construïu les tres medianes d'un triangle acuntangle doblegant paper.  Us podeu ajudar d'aquest vídeo
Tot seguit feu la construcció amb GeoGebra

Experimentem amb l'ortocentre d'un triangle

Fixeu-vos que el baricentre és el centre de gravetat del triangle.
  1. Pot haver-hi algun triangle que tingui el baricentre sobre la seva vora o sigui exterior? Investigueu-ho.
  2. Fixeu-vos també com el baricentre divideix qualsevol segment determinat per un vèrtex del triangle i el punt mitjà del costat oposat en dos trossos en proporció 2:1 Utilitzeu l'eina Toolbar Image per mesurar-ho i fer les vostres comprovacions.