Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Хөтөлбөр

Бямба гараг, 2019.04.20.
  10.40 – 11.00 Бүртгэл 11.00 – 11.10 Нээлтийн ажиллагаа 11.10 – 11.50 Нээлттэй хичээл, IX анги Б.Ариунгэрэл, Шинэ эрин сургууль, "Хувиргалтын матриц" Ном 11.50 – 13.05 Илтгэлүүд
   • Н.Бандихүү, "Функцийн уламжлал" сэдвийн ээлжит хичээлийн хөтөлбөр ба хэрэглэгдэхүүн (XI анги) Ном
   • М.Үүрийнцолмонцацралт, Геогебраг бие даан сурах интерактив зааварчилгаа Ном
   • Б.Загдсүрэн, Пирамидыг хавтгайгаар огтлоход үүсэх олон өнцөгтийг байгуулах Ном
   • Г.Гантулга, Геогебра програмыг ашиглан Математикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх боломж Ном
   • Г.Отгон, "Тодорхой интеграл ба дүрсийн талбай" сэдвийн ээлжит хичээлийн хөтөлбөр ба хэрэглэгдэхүүн (XI анги) Ном
   13.05: – 13.30 Цайны завсарлага 13.30 – 15.45 Илтгэлүүд
   • Э.Дөлгөөннаран, Биетийн бодит дүрслэлийг AR аппликейшн ашиглан таньж мэдэх Ном
   • Г.Өлзийхишиг, Гауссын алгоритм Ном
   • Э.Оюунцэцэг, Зураг зүйн хичээлд Геогебра хэрэглэгдэхүүн ашиглах нь Ном
   • Т.Дорждэрэм, Цэгийн геометр байр Ном
   • О.Оюун-Эрдэнэ, "Хуваалт ашиглан муруй шугаман трапецийн талбайг ойролцоогоор тооцоолох" сэдвийн ээлжит хичээлийн төлөвлөлт ба хэрэглэгдэхүүн (XI анги)
   • К.Дина, Эзлэхүүнийг тодорхой интегралаар тооцож олох бодлого, хэрэглэгдэхүүн (Математик1Б,1В) Ном
   • Д.Хишигбат, Пирамидыг багтаасан бөмбөлөг, багтсан бөмбөрцөг Ном
   • Х.Эрхэс, Алтан харьцаа Ном
   • Ё.Пүрэвбаяр, Комплекс тооны геометр дүрслэл Ном
   15.45 – 16.15 "Алтан хонх" асуулт хариулт (Plickers) 16.15 – 16.40 Чөлөөт үйл ажиллагаа: Геогебра програмыг суулгах, түүн дээр ажиллах, турших, хэлэлцүүлэх, санал асуулга 16.40 Хаалтын ажиллагаа

   2019-geogebra-altan-honh