Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Mongeovo promítání - řez pětibokého hranolu + síť tělesa

Pravidelný pětiboký hranol s podstavou v půdorysně π, se středem S=[0; 3,5; 0], s vrcholem podstavy A=[1,5; 1; 0] a s výškou v=7 protněte rovinou ρ=(4; ∞; 3;5). Sestrojte síť seříznuté části.