Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Tok i grafik funkcije y=ctgx

Prikazan je osnovni tok fukcije y=ctgx. Čekiranjem određenih boksova možete videti interval na grafiku na koji se određeni termin odnosi. Uporedite sa tokom funkcije na drugoj strani.