Why the product from negative numbers is positive.

Moving A or B is the same as changing the input for a multiplication. This illustration will output A*B Når man flytter på A eller B eller begge svarer det til at man ændrer inputtet til en multiplikation A*B. The moving line is just there to illustration that the line AC is begin parallel shifted to B. Den stiblede linje der bevæger sig er blot en illustration af den parallel forskydning der sker af linjestykket AC til B. If you begin to play around with the point C so you move it away from (0,1) something else happens. Hvis du flytter C fra (0,1) sker der noget andet.
Explain why this way of illustrating always works. Forklar hvorfor denne illustration altid virker. Explain the advantages of this illustration compared to other ways of illustration multiplication. And find at least one disadvantage. Forklar fordelene ved illustrationen sammenlignet med andre måder til at illustrere multiplikation. Og find mindst en ulempe ved illustrationen.