Quatre quadrats

Solució

El vèrtex inferior esquerra del quadrat verd descriu part d'una hipèrbola.

Angle del quadrat verd respecte un vèrtex