Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

toep p45 nr 30

Teken een viervlak TCDP, dat in nevenstaande kubus met ribbe 2 staat, met de volgende eigenschappen: *Het grondvlak van het viervlak is een gelijkzijdige driehoek CDP *De top T ligt loodrecht boven het midden van de driehoek CDP en in het bovenvlak van de kubus.
Bron: delta 5/6 6/8lesuren ruimtemeetkunde