Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

breuk maal een natuurlijk getal

kan je begrijpen als nemen van 4. van 4 neem je door 4 te verdelen in 3 delen en daarvan 2 delen te nemen.
Het applet toont dat nemen van 4 hetzelfde is als 4 keer nemen. Het resultaat is gelijk aan . Rekenkundig vermenigvuldig je de teller van de breuk met het natuurlijk getal. De noemer blijft gelijk.