Projecció 2 per a l'habitació d'Ames

Estudi de la projecció entre plans paral·lels per a l'habitació d'Ames

  • Activeu la casella Dades. Observareu que es representa un projecció, des del punt U, del Pla1 sobre el Pla2, que transforma els punts P en P'.
  • Activeu la casella Coordenades i observeu les parelles de triangles semblants. A partir d'elles deduïu les equacions de la transformació de P en P'. (Trobareu la solució si activeu la casella Fórmula.)