Kako izračunati površinu pravilnog mnogokuta?

1.) Pomicanjem klizača n odaberi tri pravilna mnogokuta 2.) Uključi kontrolni okvir "Karakteristični trokuti", pa pomicanjem klizača "RASTVORI" i "USPOREDI" prouči odnos površine karakterističnog trokuta i površine pravilnog mnogokuta. 3.) Svakom odabranom mnogokutu izračunaj površinu (provjeri klikom na kontrolne okvire u desnom uglu apleta). Kako računamo površinu pravilnog mnogokuta? (provjeri klikom na kontrolni okvir "Zaključak").
NAPOMENA: Klizačem r mijenjaš duljinu polumjera opisane kružnice, a time i duljinu stranice pravilnog mnogokuta. Za precizniji pomak klizača koristiti strelice na tipkovnici. Aplet je dio e-udžbenika "Sličnost i mnogokuti" https://www.geogebratube.org/student/b364307