Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Inverzní funkce

Inverzní funkce je definována jen pro funkce prosté. Funkce složená se svou inverzní funkcí dává identickou funkci y = x. Příklad 1: Určete funkci inverzní k funkci f(x): . Inverzní funkce zamění závislou a nezávislou proměnnou. Funkce f(x) vyjadřuje hodnotu y vzhledem k x, pro funkci inverzní f-1(x) naopak z funkčního předpisu vyjádříme x vzhledem k y.

Příklad 1

Volbou bodu X na souřadnicové ose X volíte bod (x,f(x)) na grafu funkce f a jemu odpovídající bod (f(x),x) na grafu inverzní funkce q(x). Funkce vzájemně inverzní jsou osově souměrné podle grafu funkce y = x. Příklad 2. Určete funkci inverzní k funkci g(x): . Z funkčního předpisu vyjádříme x jako funkci y:

Příklad 2

Příklad 3

Určete funkci inverzní k funkci y = 5 - x.