Tranformació gràfica de sinus i cosinus

Observeu com els paràmetres a, b, c i d transformen la gràfica inicial de la funció triada. Heu de distingir entre dilatacions i contraccions en sentit vertical i horitzontal. A continuació, activeu la casella de sinus o cosinus aleatoris i veureu la gràfica d'una transformació feta amb valors enters. Trobeu els valors dels paràmetres que l'han generada.