Funktioner, v. 10 (Michaela)

Författare/skapare:
Michaela Johansson
Område(n):
Funktioner

Uppgift 1.

Rita grafen till ekvationerna. a) y = 3x + 1 b) y = 4 c) x = -1 d) y = -2x - 2

Rita ut graferna

Uppgift 2.

Bestäm ekvationen då. a) k = 5 och m = 3

b) k = -1/2 och m = 0

c) k = 0 och m = 11

Uppgift 3.

Bestäm en ekvation som går genom punkterna (2,8) och (0,4).

Uppgift 4.

Grafen visar en proportionalitet. Vilken är proportionalitetskonstanten? se bilden nedan
Image

Uppgift 5.

Bestäm en ekvation som går genom punkterna (1,3) och (5,8).