Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce 10

Autor:
mrtvyf
Sestroj trojúhelník KLM: m = 7 cm, t_m = 5,5 cm, v_k = 5 cm. Proveďte náčrtek a popis konstrukce. Rozbor: Je dána strana m, výška v zadání není výškou na tuto stranu, proto nám rovnoběžka, jak jsme byli zvyklí, nepomůže. Hledáme bod . - nám určuje množinu všech bodů, které jsou od středu vzdáleny 5,5 cm - je Thaletova kružnice, na které leží všechny vrcholy pravoúhlého trojúhelníku s přeponou (tedy i pata zadané výšky v_k) - nám určuje množinu všech bodů, které jsou od bodu vzdáleny 5 cm Bod M leží určitě na: - -