Relació entre la raó dels costats i de les àrees d'un polígon

Tema:
Raons
  1. Pots variar la longitud de la base i la de l'altura desplaçant a i b. També pots variar la raó de semblança.
  2. Com és la raó de semblança dels costats i dels perímetres (del polígon gran respecte al menut)?
  3. Quina relació hi ha entre la raó de semblança de les àreees i la dels costats o els perímetres?
  4. Comprova les raons de semblança construint un rectangle i un quadrat.