Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

SIMETRIA AXIAL

En aquesta construcció, "SIMETRIA AXIAL”, segueix pas a pas fins al pas 12 . Mou el punt origen i observa què passa amb el punt simètric. A continuació, en la mateixa construcció avança fins al pas 14, fes clic a la casella per activar les coordenades dels punt i fes els exercicis següents: [Abans de començar, desactiva els eixos de coordenades]