Construcció de figures semblants

Una forma de construir figures semblants és utilitzar un punt de referència anomenat Focus. En el cas de figures poligonals s'ha de seguir el següent procés: 1. Marca els vèrtexs del polígon original. 2. Decideix a on vols col·locar el Focus i fes un punt. 3. Traça semirectes que surtin del Focus i passin per cadascun dels vèrtexs del polígon original. 4. Mesura la distància del Focus a cadascun dels vèrtexs i calcula a quina distància han d'estar els nous vèrtexs. d(O,A') = r·d(O,A), d(O;B') = r·d(O,B), ... 5. Uneix els nous vèrtexs per construir la figura semblant.