Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Camp elèctric de dues càrregues puntuals de signe oposat

Construcció que permet estudiar el camp elèctric creat per dues càrregues puntuals de signe oposat. Pot visualitzar-se el vector intensitat del camp elèctric en la regió del pla que l'envolta. També pot afegir-se una càrrega puntual positiva de prova.