Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funktion ominaisuuksia

1. Kuinka monta nollakohtaa funktiolla on välillä -4<x<7? 2. a) Mikä on funktion suurin arvo välillä -4<x<7? b) Millä x:n arvolla suurin arvo saavutetaan? 3. a) Mikä on funktion pienin arvo välillä -4<x<7? b) Millä x:n arvolla pienin arvo saavutetaan? 4. Kerro omin sanoin mitä tarkoittaa, kun funktio on a) kasvava b) vähenevä. 5. Millä väleillä funktio on a) kasvava b) vähenevä? 6. Jos punaista pistettä voisi liikuttaa rajattomasti vasemmalle ja oikealle, niin mikä olisi funktion a) suurin arvo b) pienin arvo?