Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

De ringen van Pythagoras

Beschouw een rechthoek OABC met als diagonalen OB en OC. Teken drie cirkels met als middelpunt O en gaande door de punten A, B en C. Bepaal de oppervlakte van drie cirkels en de buitenste ring en onderzoek het verband tussen deze oppervlakten. Bewijs de gevonden eigenschap door gebruik te maken van de stelling van Pythagoras.