שיעור 3-מקור אור נקודתי מסך ומחיצה אטומה

בלוח הבא תוכלו לבנות פרוייקט אישי שלכם. להלן, רעיונות לפרוייקט אישי

מקור נקודתי הנמצא בגובה מסויים מעל לרצפה, מתחתיו יש מחסום שאת אורכו ניתן לשנות. הסימולציה מראה את איזור הצל ואורך הצללית על הרצפה או סימולציה המראה את העיקרון של לשכה אפלה