Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Realitat Augmentada: Idees per l'Exploració dels Alumnes

Aquest llibre de GeoGebra conté algunes idees didàctiques per a l'aprenentatge actiu i està enfocat a l'estudiant dins de l'àmbit del GeoGebra amb Realitat Augmentada (AR). Aquest volumen continuarà creixent al llarg del temps.
Realitat Augmentada: Idees per l'Exploració dels Alumnes

Taula de continguts