Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Четврти корени комплексног броја

Поставити тачке A,B,C, H, тако да у комплексној равни представљају четврте корене задатог комплексног броја.
Оријентационо...