Evaluering

Forfatter
Bo Kristensen

Her skal du vise, hvad du har lært om at bruge GeoGebra. Løs opgaverne her på siden.

Tegn figuren

Tegn figuren

Tegn figurerne

Tegn figurerne

Skift gitter og tegn kasserne

Skift gitter og tegn kasserne

Vis, hvad du kan i GeoGebra

Lav en video, hvor du viser og forklarer, hvad du har lært i GeoGebra. Du kan fx bruge Screencast-O-Maticscreencastify eller Skoletube til optagelserne. _
  • Du kan fx vise, hvordan man tegner et flag i GeoGebra. 
  • Du kan vise og forklare, hvordan man sætter et billede ind i GeoGebra.
  • Du kan vise og forklare, hvordan man ændrer gitteret i GeoGebra.