Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Poopćenje: formula za površinu paralelograma

Istraži kako računamo površinu paralelograma kojemu je osnovica stranica a odnosno stranica b. Za prikaz vizualizacije uključi potvrdni okvir "osnovica a" ili "osnovica b". Pomoću klizača i pomicanjem crveno obojenih vrhova možeš mijenjati duljine stranica i pripadnih visina paralelograma.