Exploracions de les Seccions Còniques

Abans que explorem els tipus de seccions còniques en GeoGebra AR, els explorarem primer amb la Calculadora Gràfica GeoGebra 3D.

1.

Fixa't-hi que l'equació del pla z = alguna constant. Canvia l'equació del pla rosa a z = 2. Ara canvia'l a z = 1. Ara canvia'l a z = 4. Com descriuries la intersecció entre aquest pla i el con?

2.

Canvia l'equació del pla a . Com descriuries ara la intersecció entre aquest pla i el con?

3.

Ara canvia l'equació del pla a . Com descriuries ara la intersecció entre aquest pla i el con?

4.

Canvia l'equació del pla a . Com descriuries ara la intersecció entre aquest pla i el con?

Ara explorem aquestes seccions còniques en GGB AR! (Silent "how-to" screencast)

Més: Breu Resum dels Tipus de Seccions Còniques i la seva construcció