Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Exploracions de les Seccions Còniques

Abans que explorem els tipus de seccions còniques en GeoGebra AR, els explorarem primer amb la Calculadora Gràfica GeoGebra 3D.

1.

Fixa't-hi que l'equació del pla z = alguna constant. Canvia l'equació del pla rosa a z = 2. Ara canvia'l a z = 1. Ara canvia'l a z = 4. Com descriuries la intersecció entre aquest pla i el con?

2.

Canvia l'equació del pla a . Com descriuries ara la intersecció entre aquest pla i el con?

3.

Ara canvia l'equació del pla a . Com descriuries ara la intersecció entre aquest pla i el con?

4.

Canvia l'equació del pla a . Com descriuries ara la intersecció entre aquest pla i el con?

Ara explorem aquestes seccions còniques en GGB AR! (Silent "how-to" screencast)

Més: Breu Resum dels Tipus de Seccions Còniques i la seva construcció