Statisk spejling i GeoGebra

Forfatter
Bo Kristensen
Statisk betyder, at noget ikke ændrer sig. Når du laver en statisk spejling i GeoGebra, er det dig selv, der laver spejlingen. Du skal bruge de her værktøjer til at lave en statisk spejling
  1. Først laver du et punktToolbar Image 
  2. Så laver du et spejl (en linje) Toolbar Image 
  3. Til sidst laver du et nyt punkt, der er en spejling af det første punkt Toolbar Image
Se filmen, der viser, hvordan man laver en statisk spejling.

Undersøg en statisk spejling

Undersøg

  • Hvad sker der med punktet A', når du hiver i punktet A?
  • Hvilke af punkterne kan du hive i?
  • Hvis du hiver i punktet A, og gerne vil have, at A' stadig er spejlet rigtigt, hvad skal du så gøre?