A6. La ferramenta "Semirecta"

Dibuixeu una semirecta anomenada "a" Una semirecta solament té un extrem, però amb GeoGebra necessitareu d’altre punt per a indicar en quina direcció ha de dibuixar-la. 1r. Les ferramentes estan agrupades per famílies, per activar la ferramenta "Semirecta" Toolbar Imageheu de clicar el minúscul triangle que tenen les ferramentes en el cantó inferior dret (en les tablets solament cal mantenir el dit un poc de temps per obrir la llista de ferramentes) i clicar la ferramenta desitjada. 2n. Cliqueu en dos llocs diferents de la finestra gràfica (apareix la semirecta i els dos punts). 3r. En les activitats anteriors s’explica com canviar el nom a un objecte. Anomeneu "a" a la semirecta. Podeu crear primer els dos punts amb la ferramenta "Punt" Toolbar Image i a continuació amb la ferramenta "Semirecta" Toolbar Image cliqueu els dos punt (recordeu que el primer punt que cliques serà l’origen de la semirecta). Amb la ferramenta "Mou" Toolbar Image activada, arrossegueu els punts i la semirecta per a observar el seu comportament. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.