Egy konvex négyszög oldalaira ...

... kifelé négyzeteket rajzolunk mi állítható ezen négyzetek középpontjairól?

Forrás: Dr. Gévay Gábor, Dr. Szilassi Lajos

Keressünk sejtést!

Nézzük meg, hogy ...

  • kell-e az, hogy a problémában szereplő négyszög konvex legyen;
  • kell-e az, hogy az A, B, C, D pontok egy négyszög csúcsai legyenek?

Általánosítás

A fenti tapasztalások alapján általánosabban megfogalmazhatjuk a problémát. Ha A, B, C, D négy pont a síkon és A B körüli 90°-os elfogatottja F; D A körüli 90°-os elfogatottja H; C D körüli 90°-os elfogatottja J; B C körüli 90°-os elfogatottja V; az AF felezőpontja K; a DF felezőpontja N; a CJ felezőpontja M; a BV felezőpontja L, akkor LN és MK szakaszok egyenlő hosszúak, és merőlegesek egymásra. Másik megfogalmazással: Ha az   A, B, C, D pontokkal adott zárt töröttvonal oldalaira  - ezt a sorrendet megtartva - adunk meg  egy-egy azonos körüljárású négyzetet, akkor a nem szomszédos négyzetek középpontjait összekötő szakaszok egyenlő hosszúak, és merőlegesek egymásra.

Koordinátegeometriai bizonyítás

Most már "csak" egy szép, elemi geometriai bizonyítás hiányzik.

Az anyag ötletét adó cikk:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

mielőtt tanítványokkal tárgyalni kezdjük ezt a problémát, érdemes megnézni ezt is.