Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

perioden

Het PSE wordt horizontaal ingedeeld in perioden (genummerd van boven naar onder). Deze perioden komen overeen met de7 schillen uit het atoommodel van Bohr of de 7 hoofdenergieniveaus uit het atoommodel van Sommerfeld en het orbitaalmodel. Het nummer van de periode komt overeen met het nummer van de buitenste schil die bezet wordt door elektronen. Bij elke nieuwe periode in het PSE wordt een volgende schil bezet.