Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Valentinovo 2020.

Ovdje je riječ o beskonačnim ugniježđenim krivuljama u obliku srca čije su parametarske jednadžbe: odnosno Aplet je izrađen prema članku Aleksandra Hatzivelkosa Krivulje srca objavljenom u časopisu Poučak.
Mijenjajte parametre a i k upisom novih vrijednosti u polja. Pokrenite animaciju klikom na simbol u lijevom donjem kutu ili ručno mijenjate parametar s. U GeoGebri se graf parametarski zadane krivulje dobije naredbom: Krivulja[ <izraz>, <izraz>, <varijabla>, <početna vrijednost>, <krajnja vrijednost> ].