Primtal och delbarhet

Författare/skapare:
Joakim Berg, Åsmund Børsum

Mål

1) Förstå vad ett primtal är. 2) Kunna faktorisera tal i primtal. 3) Kunna avgöra om ett stort tal är delbart med 2,3,4,5,6,8,9,10.
2 Talet är jämnt. 42, då 42 är ett jämnt tal. 3 Talets siffersumma är delbar 3. 42, då 4+2=6, vilket är delbart med 3. 4 Det tal, som bildas av de två sista siffrorna är delbart med 4. 148, då 48 är delbart med 4. 5 Talets slutsiffra är 0 eller 5. 25, då slutsiffran är 5 6 Villkoren för 2 och 3 är uppfyllda 18, då det är ett jämnt tal och 1+8=9, vilket är delbart med 3. 8 Det tal, som bildas av de tre sista siffrorna, är delbart med 8. 2800, då 800 är delbart med 8. 9 Talets siffersumma är delbart med 9. 630, då 6+3=9 är delbart med 9. 10 Talets slutsiffra är 0. 240, då talets slutsiffra är 0 12 Villkoren för 3 och 4 är uppfyllda. 420, då 4+2=6 är delbart med 3 och 20 är delbart med 4. mer info på http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/delbarhet