Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Emetropické (normální) oko - daleký bod, blízký bod

Definice dalekého bodu R

Daleký bod R (punctum remotum) je bod, jehož obraz R' vznikne při nulové akomodaci přesně na sítnici.
  • u normálního (emetropického) a mladého oka je v nekonečnu , později (mezi 50. až 60. rokem) se přesouvá za oko .
  • u krátkozrakého (myopického) oka je v konečné vzd. před okem .
  • u dalekozrakého (hypermetropického) oka je v konečné vzd. za okem .

Definice blízkého bodu P

Blízký bod P (punctum proximum) je bod, jehož obraz P' vznikne při maximální akomodaci přesně na sítnici.
  • u normálního (emetropického) a mladého oka je v konečné vzd. před okem a s přibývajícím věkem se od oka postupně vzdaluje. Kolem 60-ti let se přes nekonečno přesouvá za oko .
  • u krátkozrakého (myopického) oka je v konečné vzd. před okem , a to blíže než u oka normálního.
  • u dalekozrakého (hypermetropického) oka je v konečné vzd. před okem , a to dále, než u oka normálního (u silné dalekozrakosti může být i v nekonečnu, popřípadě za okem).

Jak funguje normální mladé oko - 10-ti leté dítě: